16V UHF - P/N 7771003

TECHNOLOGIE: VHF / UHF / TETRA
16V UHF
16V UHF
Frequenzen:
  • UHF=430 /470 MHz

Maximale leistung: 20W
VSWR: UHF<2:1
Steckverbinder : VHF=FME F
Antennenkabel: UHF (L=5 mt Z=50Ω C=101pFn)
Befestigungsbohrung: 19 mm