Ce.R.Ca - neustále inovácie

Miestom, kde sa rodia inovácie, vznikajú nápady a vyvíjajú sa a skúmajú všetky projekty spoločnosti Calearo Antenne je
Centrum pre Výskum a vývoj Calearo.

Evolúcia v mobilných komunikačných technológiach

Desiatky rokov úzkej spolupráce s výrobcami automobilov nám dalo hlboké znalosti o prísnych automobilových štandardoch. Spoľahlivosť a špičkovú technológiu pôvodných zariadení sme preniesli aj do výrobkov určených pre trh Aftermarket.