AUTORIGINAL EQUIPMENT

Autoriginal Equipment je pracovná jednotka zameraná na vývoj, návrh a výrobu anténových systémov pre originálne zariadenia (OEM). Vďaka úzkej spolupráci so strediskom Ce.R.Ca (Centrum výskumu a vývoja Calearo) , medzinárodnosť tohto oddelenia je neustále podporovaná výraznými investíciami do výskumu, vývoja a do kvality.

Vďaka nepretržitému investovaniu do výskumu, vývoja a kvality, internacionalizácii a pracovným vzťahom, ktoré vznikli počas niekoľko desaťročí spolupráce s najväčšími výrobcami automobilov vo svete, spoločnosť si vyslúžila pozíciu dodávateľského partnera pri vývoji nových automobilových projektov.