PROFIL SPOLOČNOSTI

Od roku 1957 spoločnosť Calearo Antenne vyvíja vyspelé komunikačné technológie. Spolupracujeme s poprednými svetovými výrobcami automobilov a vytvárame výspele systémové riešenia v oblasti telekomunikácií. Strediskom pre inovácie skupiny je Centrum pre Výskum Calearo, nezávislá štruktúra, vybavená najmodernejšími výskumnými programami, ktoré odporúčajú najdôležitejšie medzinárodné inštitúcie.
Ce.R.Ca. je popredné medzinárodné laboratórium, pracuje v oblasti rádiových frekvencií a vysielania. Práve pozoruhodné investície do výskumu, spolu so silnou flexibilitou výroby, predstavujú skutočnú pridanú hodnotu spoločnosti Calearo.

Poslanie: Inovovať, testovať a vytvárať technológie na komunikáciu a spojenie sveta a tak zlepšiť kvalitu života, je "poslaním" spoločnosti Calearo Antenne, ktorá od svojho založenia bola vždy schopná predvídať trendy v priemysle a tak každým dňom posilniť svoju pozíciu lídra v telekomunikačnom svete.

Podnikateľská etika

alearo Antenne je spoločnosť, ktorá sa narodila spolu s rodinou Calearo: Alessio a Lucia Calearo, ktorí koncom 50-tych rokov založili malú vyrobnú prevádzku, z ktorej sa stala dnešná priemyselná skupina. Aj po desaťročiach rastu, pri riešení neustálych výziev globálneho trhu sa spoločnosť spolieha na rovnaké etické princípy, na ktorých táto mladá rodina založila vlastné podnikanie.

Hodnoty, ktoré nám zakladatelia odovzdali a dodnes odovzdávajú, sa prenášajú všetkým naším spolupracovníkom. Predovšetkým je to rešpekt pre všetky zúčastnené stany a ich potreby. Transparentnosť, čestnosť a rovnosť v medziľudských a pracovných vzťahoch. Zlepšenie kultúry. Ochrana životného prostredia a záväzok podporovat komunitu, ktorej sme súčastou. Snaha a vôla urobiť o krok viac,tak aby me stále poskytovali vynikajúce služby.

5 pilierov spoločnosti Calearo

Výnikajúca v komunikáčná technológia všetkých naších výrobkov.

Podpora kultúry vo vnútri a mimo podniku.

Neustále zlepšovanie naších kľúčových kompetencií.

Vývoj technológii pre kontektivitu vo všetkých oblastiach.

Osobitná pozornosť venovaná potrebám komunity, do ktorej patríme a spolupráca s miestnymi úradmi.

NÁŠ PRÍBEH

1957

Alessio Calearo a Lucia Ciman začali podnikať v Motta di Costabissara pri meste Vicenza. Na začiatku vyrábali a predávali zvončeky pre bicykle.

1960

Obdobie ekonomického rozmahu posilnilo automobilový priemysel a rodina Calearo v tom období diverzifikovala výrobu a ponúkla prvé antény pre autorádia. Táto voľba predurčila úspech spoločnosti, pretože čoskoro sa stane priamym dodávateľom najdôležitejších výrobcov automobilov.

1970

Citlivosť na požiadavky trhu a produktívna flexibilitu umožňujú spoločnosti Calearo nepretržite navrhovať stále nové inovácie produktov: v týchto rokoch spoločnosť vyrobila prvé elektronické a automatizované motorizované antény.

1980

Calearo sa stáva partnerom uznávaných výrobcov automobilov v oblasti výroby komponentov OE (originálne zariadenie).
Antény a káble vyrábané v Motta di Costabissara sa inštalujú do nových vozidiel priamo na montážnych linkách.

1990

S rýchlym vývojom technológie vznikajú nové potreby, vrátane komunikácie v pohybe a telefonovania v aute. Na začiatku 90. rokov zaviedla spoločnosť Calearo inovatívnu dvojfunkčnú anténu, ktorá umožňuje kombinované použitie autorádia a rádiotelefónu.

2000

V tomto roku bola vyrobená prvá anténa v tvare "plutva" (model Shark): dizajn a technologická inovácia uzavreté v jednom kompaktnom riešení, ktoré dokonale kombinuje estetiku vozidla a funkcie AM / FM s GSM a GPS pre satelitnú navigáciu.

2003

Vývoj automobilového trhu si začal vyžadovať globálnu prítomnosť. V tomto roku spoločnosť inaugurovala výrobný závod v Šamoríne na Slovenku, v blízkosti výrobných miest popredných svetových automobiliek.

2005

Tento rok označilo založenie Ce.R.Ca, Centrum výskumu a vývoja Calearo. Spočiatku založené ako koordinačné centrum pre nové projekty a testovanie nových produktov a technológií skupinových divízií, teraz sa emancipuje ako nezávislá inštitúcia, ktorá spolupracuje s významnými talianskymi a medzinárodnými univerzitami a výskumnými centrami.

2009

V tomto roku spoločnosť Calearo odkúpila Diesis, ktorá sa zaoberala tvorbou digitálnych vysielacích zariadení. Akvizícia priniesla do spoločnosti nové zručnosti a znalosti. V tom istom roku Calearo inauguroval svoj prvý výrobný závod mimo Európy v Tunisku.

2013

Výskumné stredisko naďalej pokračuje v rozvoji nových technológii, ktoré spôsobia, že vozidlo bude stále čoraz viac prepojené. Prístup k multimediálnemu obsahu na palube, údajom o bezpečnosti cestnej premávky a výmena údajov medzi vozidlami a infraštruktúrami sú len niektoré z oblastí, ktorými sa zaoberá vývoj.

DNES

Automobil sa stáva prepojeným a záujem automobilového trhu sa čoraz viac zameriava na prenos údajov vo vozidle. Inteligentné vozidlá a autonómna jazda sú už skutočnosťou. Anténa nadobúdla zásadný význam a stála sa skutočným centrom spojenia medzi autom a svetom

CERTIFIKÁTY

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015
Quality Management System Certificate

IATF 16949:2016

IATF 16949:2016
Quality Management System Certificate of the Automotive Company

ISO 14001:2015

ISO 14001:2015
Environmental Management System Certificate

ISO 45001:2018

ISO 45001:2018
Occupational Health and Safety Management System Certificate