Ce.R.Ca.

Centrum pre výskum Calearo, alebo skrátene Ce.R.Ca., ktoré sa zaoberá technológiou spoločnosti Calearo, je miestom, kde sa buduje konkurencieschopnosť, ktorá nám zaručuje vedúce postavenie v obasti komunikačných technológii a zaisťuje kontinuitu inovačného procesu.

Stredisko pre Výskum Calearo - Ce.R.Ca. bolo inaugurované v roku 2005. Dnes tu pracuje približne 50 vysokokvalifikovaných odborníkov špecializovaných na výskum a vývoj vo všetkých oblastiach pôsobenia skupiny, od projektovania až k výrobe.

V rámci výskumného a vývojového centra Ce.R.Ca. spolupracujú všetky jednotky, ktoré tvoria skupinu, tak by sa zabezpečila správna koordinácia nových projektov a nových technológií. Velmi dôležitým je aj dialóg, ktorý udržujeme s poprednými univerzitami a medzinárodnými výskumnými strediskami.

Odbornosť

Medzi hlavné kompetencie strediska Ce.R.Ca patria:

Koordinácia a riadenie projektov výskumu a vývoja
Systémová integrácia rôznych elektronických výrobkov a častí s vyspelými technológiami
Projektovanie elektromagnetických vysoko integrovaných anténnych systémov
Elektronické projektovanie analogických a digitálnych systémov pre radiofrekvenčnú komunikáciu
Mechanický dizajn komponentov (kovových a plastových) a využitie inovatívnych materiálov
Procesná konštrukcia špecializovaná na výrobu zariadení, strojov a automatizovaných a inovatívnych výrobných systémov
Konštrukcia vo vlastných meracích laboratórnych zariadeniach, špecializovaných na overovanie a validáciu návrhu a výrobkov, auditu a homologácie.
Naše laboratória sú vybavené modernými zariadeniami pre projektovanie, elektonické, elektromagnetické a mechanické analyzovanie.

Výskumné projekty

Silná konkurencia v automobilovom sektore bola prvým podnetom pre nové technologické projekty riadené v stredisku Ce.R.Ca., a to najmä vďaka našim pevným vzťahom s významnými medzinárodnými výrobcami vozidiel.

Rýchly technologický vývoj a dopyt po pripojení a vzdialených službách si vyžadujú, aby Ce.R.Ca. spolupracovala s ostatnými poprednými medzinárodnými výskumnými a inovačnými strediskami, s ktorými Calearo Antenne spolupracuje vo sférach výskumu a vývoja v rôznych oblastiach automobilového priemyslu, ako sú napríklad pozemné a satelitné komunikácie, infraštruktúry, rádiové mosty pre distribúciu bezdrôtových signálov, pevná a mobilná konektivita.

Stredisko Ce.R.Ca. aktívne prispieva k vedeckému šíreniu nielen pravidelnými publikáciami v prestížnych vedeckých akreditovaných časopisoch, ale sa aj aktívne podieľa na rôznych vedeckých akciách a konferenciách.